اصفهان شناسی - همه چیز درباره اصفهان1
اصفهان شناسی – همه چیز درباره اصفهان1

 

اصفهان شهر قدیمی در ایران است که در گذشته با نام جی شناخته می شده است. این شهر مرکز استان اصفهان می باشد. اصفهان، پس از تهران و مشهد سومین شهر پهناور و سومین شهر پر جمعیت ایران است.

اصفهان شناسی - همه چیز درباره اصفهان2
اصفهان شناسی – همه چیز درباره اصفهان2

 

این شهر در گذشته در میان حکومت صفویان هنگامی که برای دومین بار  پایتخت ایران شد، رونق فراوانی گرفت. امروزه نیز شهر مقدار زیادی از شکوه گذشته خود را حفظ کرده‌است.

اصفهان شناسی - همه چیز درباره اصفهان3
اصفهان شناسی – همه چیز درباره اصفهان3

 

بناهای تاریخی متعددی در شهر وجود دارد که تعدادی از آن‌ها به عنوان میراث تاریخی در یونسکو به ثبت رسیده‌اند.

اصفهان شناسی - همه چیز درباره اصفهان4
اصفهان شناسی – همه چیز درباره اصفهان4

 

اصفهان در سال ۲۰۰۶ به عنوان دومین پایتخت فرهنگی جهان اسلام بعداز مکه و در سال ۱۳۸۸ به عنوان پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و همین‌طور به عنوان پایتخت صنعتی ایران بعد از جداشدن البرز از تهران انتخاب شده‌است.

 

اصفهان شناسی - همه چیز درباره اصفهان5
اصفهان شناسی – همه چیز درباره اصفهان5

 

منبع: ویکی پدیا