خانه / کسب موفقیت / کار در منزل / رنگ شناسی – همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

رنگ شناسی – همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید
چرخه دوازده گانه رنگ ها :
همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید
رنگ های اصلی عبارتند از : قرمز – آبی – زرد
حاصل ترکیب رنگ های اصلی به صورت دو به دو شامل رنگهای ثانویه یا درجه دو می شود که عبارتند از :
قرمز + آبی = بنفش
قرمز + زرد = نارنجی
آبی + زرد = سبز
رنگ های دسته سوم یا ثالثه ( شش رنگ در دایره رنگ هستند) که هر کدام حاصل ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ فرعی است.
ترکیب افزایش یا کاهشی نورها :

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

به نوع ترکیب نور های رنگی که حاصل ترکیب آنها نور روشنتری خواهد بود ترکیب افزایشی می گویند. ( دو رنگ مکمل نوری وقتی با هم ترکیب می شوند رنگ سفید به دست می آید .
ترکیب افزایشی یا کاهشی رنگ ها :
 
در دنیای مواد رنگی برعکس رنگهای نوری حاصل ترکیب رنگ ها رنگ تیره تر است .
 
خصوصیات رنگ ها:
 
hue ته رنگ یا فام یا هیو-۱
Value- روشنی یا درخشندگی۲
chroma- شدت یا خلوص۳
منظور از فام یا ته رنگ همان خصوصیت و کیفیت رنگین بودن رنگ است . ( مانند زرد – سبز-قرمز – آبی و ………. است)
درخشندگی یا روشنایی یک رنگ درجه ای از روشنایی آن است که متمایز از درجات روشنی یا تیرگی همان رنگ می باشد .
منظور از خلوص رنگ درجه اشباع یا سیری آن است که آن را در خالص ترین آن نشان می دهد.
 
زیبایی شناسی و ارزیابی رنگ ها :
 
۱٫ امپرسیون یا احساس عینی و بصر
۲٫ اکسپرسیون یا هیجان و تاثیر بیانی
.۳٫کنستراکسیون یا ساختمان ( سمبولیک
منظور از امپرسیون رنگ احساس رنگ و مقصود از اکسپرسیون رنگ حالت رنگ است.
به درجات مختلف تاریکی و روشنی یک رنگ ( تونالیته) می گویند .
اختلاف – تقابل و تفاوت مابین ماهیت و حالت های گوناگون رنگ را ( کنتراست ) می گویند .
 
خصوصیات رنگ ها :
زرد روشنترین و بنفش تیره ترین رنگ دایره رنگی به شمار میرود .
رنگهای گرم و سرد:
رنگ های قرمز و نارنجی وقتی در کنار هم قرار می گیرند بالا ترین درجه گرما را نمایش می دهند .
رنگهای سبز و آبی هم در کنار هم قرار می گیرند سرد ترین رنگ ها را نمایش می دهند .
رنگ های سبز و بنفش در اصطلاح ( ولرم ) نه سرد و نه گرم می گویند .
در یک تابلو از منظره رنگ های بخش جلو باید شادتر – گرمتر – خالص تر و دارای تیرگی و روشنی قوی تر باشد . در مقابل رنگ های دورتر تابلو دارای کنتراست سایه روشن کمتر و رنگهای ملایم و سرد باشد و به جزئیات آن نیز کمتر پرداخته شود.

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

رنگ ها از نظر ماهیت به دو دسته تقسیم می شوند:
رنگ های کروماتیک :
به رنگ های قرمز – آبی – زرد و ترکیبات آنها گفته می شود .
رنگهای آکروماتیک :
شامل سیاه و سفید و خاکستری حاصل از ترکیب آنها می شود.
 
این رنگ ها در واقع رنگ نیستند بلکه بیرنگ هستند و آوردن رنگ در ابتدای نام آنها حالت مصطلح دارد .
وقتی رنگ ها در زمینه سفید قرار می گیرند خاموش تر و تیره تر به نظر می آیند و هنگامی که آنها را در زمینه سیاه قرار می دهیم درخشش بیشتری پیدا می کند . و روشن تر دیده می شوند .
از نظر بصری رنگ آبی سبک تر – رنگ قرمز سنگین تر – رنگ زرد نزدیک تر – و رنگ نارنجی بزرگتر و وسیع تر به نظر می آید .

 

 اصول اولیه رنگ شناسی – همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

 

به تیره روشنی یا جلوه های نور و سایه در نقاشی یا طراحی گفته می شود .
به رنگ های مات و جرم دار ( جسمی ) و به رنگهای شفاف و بدون جرم ( روحی ) گفته می شود . ( گواش رنگ جسمی و آبرنگ رنگ روحی است )
 
هر یک از فرم ها یا شکل ها دارای ارزش و رنگ هستند که شامل:
 
مربع : با رنگ قرمز هماهنگی و تناسب دارد و این دو نوع نماد مادیت – سنگینی و صراحت هستند .
 
مثلث : با رنگ زرد همخوانی دارد و سمبول فکر و اندیشه است .
 
دایره : با رنگ آبی همخوانی دارد . پس نمادی از عشق و لطافت و احساس و ظرافت است.
 
ویژگی رنگ ها :

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

قرمز:
سمبول گرایش های زمینی و دنیوی – عشق – خون – شهادت – پایداری – خشم – غرور – خودخواهی – خطر – جنگجویی – شورش و همرنگ سیاره مریخ ( سیاره سرخ ) است.
آبی :
نماد عرفان و روشنفکری – روح – درون – شکیبایی – فضای بیکران – فروتنی – تحمل و معنویت است .
زرد :
مظهر علم و خرد – اندیشه – آخرت – فهم و دانایی – نور و روشنی – هوشیاری و کوشیاری – کار و حرکت – پادشاهی و سلطنت – خورشید- مهربانی – و مهمان نوازی است .
نارنجی :
نماد جوانی وشادابی – گرما – فعالیت – بلوغ – غرور – نشاط و خود نمایی است .

رنگشناسی

سفید :
مظهر برف – روز – روشنی – تابناکی – پاکی – بهداشت – صبر – صداقت – معنویت – پرهیز کاری – حرکت – تقوا است.
سبز:
امنیت – امیدواری – رشد – جوانه زدن – تجدید حیات طبیعت – تولد و زندگی – رستاخیز – آرامش – بهار وخوش قلبی است.
بنفش :
برابر تعادل – رنگ ابهام – مرموز – ولرم – خیال انگیز – تنهایی – ترس زیاد و اسرار آمیز است .
سیاه:
نماد جهل – فنا – نا آشنایی – ابهام – تاریکی – نیستی – مرگ – سکون – نادانی – ظلمت – پیچیدگی و محبوس بودن است
رَنگ بازتابی از نور است که به شکل‌های متفاوتی در می‌آید و این بازتاب مجموعهٔ وسیعی را شامل می‌شود. اگر یک ناحیه باریک از طول موجهای نور مرئی توسط ماده جذب شود رنگ بوجود می‌آید.

رنگشناسی

رنگ به هر مایع، شبهه مایع یا هر ترکیب صمغ مانندی که موقع اعمال شدن، لایه نازکی را جهت پوشاندن جسمی جامد ایجاد کند، گویند.
قرمز: ۴۸۳ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
نارنجی: ۵۱۳ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
زرد: ۵۴۳ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
سبز: ۵۷۹ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
آبی: ۶۳۰ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
نیلی: ۶۶۹ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه
بنفش: ۷۰۸ تریلیون موج یا ارتعاش در ثانیه

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

اصول اولیه رنگ شناسی – همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

 

شمای مونوکروماتیک از کنار هم قراردادن سایه های مختلف از یک رنگ بوجود می آید.
این رنگها از میکس کردن رنگ سفید، سیاه، روشن و یا رنگ تیره در همان طیف درست می شوند.
بسته به رنگ انتخاب شده، این ترکیب می تواند بسیار آرامش بخش و یا بسیار چشمگیر باشد. برای افزودن حس دراماتیک، استفاده از یک رنگ گرم مانند قرمز یا نارنجی و برای حس آرامش بیشتر، رنگهای سرد مانند آبی و یا سبزی را امتحان کنید. خاکستری، سفید و نیز گزینه خوبی برای ترکیب های خنثی هستند.
این ترکیب، به دلیل انتخاب ساده اش، برای دکوراتور‌های تازه کار پیشنهاد می شود، زیرا در بیشتر موارد، روش اشتباهی در این ترکیب وجود ندارد!

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

رنگهای همسان ، سه رنگی هستند که در چرخه رنگها در کنار یکدیگر قرار دارند.
از آنجایی که ریشه این سه رنگ در چرخه رنگها مشابه و هم طراز هست ، به خوبی با هم مطابقت دارند و میتوان از آنها برای ایجاد یک ترکیب ساده و بی سروصدا، ولی از نظر بصری جالب استفاده کرد .
مشابه این شما اغلب در طبیعت یافت می شود که بسیار هماهنگ و چشم نواز هستند.
 
در چرخه رنگها، رنگ های مکمل رنگهایی هستند که در چرخه رنگ در مقابل یکدیگر قرار دارند .
زمانیکه این رنگها با هم ترکیب شوند، هر یک از این دورنگ درخشانتر و با تضاد بیشتری بنظر می رسند. در دکوراسیون داخلی ، کانتراست بالای رنگهای مکمل ، فضا را تبدیل به یک فضای پر جنب و جوش و به اتاق عمق و شخصیت اضافه میکند.
شمای تقسیم رنگهای مکمل
این شما از ترکیب یک رنگ با دو رنگ نزدیک مکملش ساخته می شود.
یک رنگ را رنگ غالب انتخاب کرده و مابقی رنگها اکسنت باشند.
تاثیر این ترکیب از نظر بصری در فضا بسیار قدرتمند است.
استفاده از این گونه ترکیب ها برای افراد مبتدی ، پیشنهاد نمیشود. در بعضی مواقع این ترکیب می تواند موفقیت آمیز نباشد.

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

شمای سه گانه:
رنگهای سه گانه رنگهایی هستند که به فواصل مساوی در چرخه رنگ قرار دارند.
ترکیب این رنگها میتواند چشمگیر، گرم، سرد، متضاد و در عین حال هارمونیک باشد .
در انتخاب ترکیب و هماهنگی رنگهای زرد و نارنجی یا آبی و سبز ، صورتی وقرمز، رنگها را عاقلانه انتخاب کنیم .
در نظر گرفتن این پنج ترکیب مهم در دکوراسیون میتواند یک چالش بزرگ باشد. در بکارگیری این پنج نکته مهم هرگز به خود ترس و هراسی وارد نکنید، چون تمرینات بیشتر میتواند پروسه دکوراسیون منزلتان را لذتبخش تر کند.

همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

اصول اولیه رنگ شناسی – همه ی اطلاعاتی که باید درباره رنگ بدانید

 

از ترکیب هر دو رنگ اصلی، رنگهای جدیدی به شرح زیر ایجاد می شود که به عنوان رنگهای درجه دوّم مصطلح هستند:
قرمز+زرد= نارنجی
قرمز+آبی= بنفش
آبی+زرد= سبز
رنگهای درجه دوّم تولید شده، مکمل رنگهای درجه اوّلی هستند که در ایجاد آنها دخالت نداشته اند، یعنی:
رنگ سبز مکمل رنگ قرمز است.
رنگ بنفش مکمل رنگ زرد است.
رنگ نارنجی مکمل رنگ آبی است.
نکته: البته باید دقّت شود که رنگهای مکمل در هنگام تولید نسبت به هیچ کدام از رنگهای اصلی تمایل نداشته و از نسبت برابری از دو رنگ اصلی برخوردار باشد، یا در واقع دارای خلوص بالائی باشد.
رنگهای درجه سوّم از ترکیب رنگهای درجه اوّل با رنگهای درجه دوّم به دست می آیند یعنی ترکیب:
زرد+نارنجی – قرمز+نارنجی – قرمز+بنفش – بنفش+آبی – آبی + سبز – سبز+زرد
حالا با توجّه به اینکه رنگهای مکمل چه رنگهائی هستند، میبایست در طراحی گرافیکی خود از نسبت مناسبی از این رنگها استفاده نمائید تا هماهنگی بصری بین رنگها ایجاد گردد، به صورت علمی؛
وسعت سطح رنگ بنفش در طرح باید سه برابر وسعت رنگ زرد باشد تا هماهنگی بصری بین این دو رنگ برقرار شود.
وسعت سطح رنگی آبی در طرح باید دو برابر وسعت رنگ نارنجی باشد تا از نظر بصری با آن هماهنگ شود.
وسعت سطح رنگهای سبز و قرمز باید یکسان باشد تا توازن بصری برقرار گردد.

درباره ی مدیر

یک دیدگاه

  1. مرسی اطلاعات بسیار عالی و اموزنده هستند! شاید تازه کارهایی مثل من با هر توضیحی عکسی هم ببینن مطلب راحت‌تر تو ذهن میمونه! باز هم تشکر فراوان

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *